Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

 • Jaroslav Štefek
 • jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz
 • +420 494 531 054
 • +420 604 606 666

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Marta Sobolewska
 • marta.sobolewska@karr.pl
 • +48 539 537 323

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Jerzy Kuśnierz
 • jerzy.kusnierz@karr.pl
 • +48 600 837 174

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 • Bernadeta Tambor
 • btambor@eg.ng.pl
 • + 48 512 185 948

EUWT Novum

 • Monika Kozłowska
 • monika.kozlowska@euwt-novum.eu
 • +48 780 166 533