Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Euroregion Glacensis je největším česko-polským euroregionem s nejdelší společnou hranicí, která měří 365 km. Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis 5.12.1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení je v Rychnově n. K., kde také působí sekretariát české části euroregionu. Sídlem polského sdružení, a tím i sekretariátu polské části Euroregionu Glacensis je Kłodzko.

Euroregion Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí a dalších právnických osob působící na území okresů  Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice a Šumperk na české straně a powiaty kłodzki, ząbkowiski, wałbrzyski, strzeliński, świdnicki, dzierżoniowski a město Wałbrzych na polské straně. Jeho hlavním úkolem je podpora česko-polské přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničního území, která jsou spjata úzkými geografickými a historicko-politickými vazbami. Hlavním cílem sdružení je rozvoj spolupráce obou částí euroregionu na základě Evropské charty přeshraničních regionů v oblastech hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje dotčeného území. Trvalým úkolem euroregionu zůstává překonávání předsudků a bariér vytvořených v minulém období a napomáhání integrace obou národů. Euroregion dnes aktivuje a koordinuje záměry strategického charakteru. Jednou z oblastí je cestovní ruch. Hlavním euroregionálním tématem se staly rozhledny, které výrazně oživují turistiku v pohraničí. Vzájemné soužití obou národů euroregion dlouhodobě podporuje prostřednictvím dotační podpory Fond mikroprojektů, jakožto nástroje pro podporu spolupráce místních komunit. Euroregion se tak stal základní platformou pro setkávání hlavních aktérů přeshraniční spolupráce v samosprávě a neziskovém sektoru.

Sdružení podporuje rozvoj zejména v těchto oblastech:

 • Evropský integrační proces,
 • spolupráce  v otázkách územního plánování,
 • spolupráce v hospodářské a obchodní oblasti,
 • zachování a zlepšení životního prostředí,
 • výstavba a přizpůsobení infrastruktur přesahujících státní hranice ČR,
 • spolupráce při likvidaci požárů a přírodních katastrof,
 • spolupráce v rozvoji pohraniční turistiky a spolupráce se státními orgány při zřizování nových hraničních přechodů,
 • spolupráce v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na území Euroregionu,
 • spolupráce v humanitární, sociální oblasti a zajištění bezpečnosti občanů,
 • kulturní výměna a péče o společné kulturní dědictví,
 • spolupráce organizací Horské služby na území euroregionu,
 • realizace aktivit v regionálním rozvoji,
 • obsluha fondů EU a technická asistence pro jejich implementaci,
 • mediální prezentace aktivit regionálního rozvoje,

Sídlo sdružení v České republice:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou
 
Tel.: + 420 494 531 054
Fax: + 420 494 535 095
 
E-mail: info@euro-glacensis.cz

www.euro-glacensis.cz