E-learningová platforma bude sloužit pro online výuku polského
jazyka. Bude určena pro zájemce z veřejných institucí, nevládních
organizací a dalších kvalifikovaných žadatelů realizujících své aktivity
v polsko-české přeshraniční spolupráci.

Plánovaný termín spuštění platformy je podzim roku 2020.

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ