E-learningová platforma bude sloužit pro online výuku polského jazyka. Bude určena pro zájemce z veřejných institucí, nevládních organizací a dalších kvalifikovaných žadatelů realizujících své aktivity v polsko-české přeshraniční spolupráci.

Plánovaný termín spuštění platformy je podzim roku 2019.