E-learningová platforma slouži pro online výuku polského
jazyka. Bude určena pro zájemce z veřejných institucí, nevládních
organizací a dalších kvalifikovaných žadatelů realizujících své aktivity
v polsko-české přeshraniční spolupráci.

Přejděte na platformu e-learning

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ