E-learning platform

E-learningová platforma slouži pro online výuku polskéhojazyka. Bude určena pro zájemce z veřejných institucí, nevládníchorganizací a dalších kvalifikovaných žadatelů realizujících své aktivityv polsko-české přeshraniční spolupráci. Přejděte na platformu e-learning PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ